...Vaš pouzdani poslovni partner ...
 
Društvo za trgovinu, proizvodnju i usluge SBM d.o.o. 18000 Niš, telefon/faks: 018/249-371
 

Dascom kartični štampači
Fletbed
 
Tally Genicom

Dascom

TallyDascom
Tally
 

Opšte

Štampači kartica Dascoma obavljaju pouzdano štampanje na širokom spektru plastičnih kartica. Ovi uređaji su projektovani za zahtevne aplikacije i visoku produktivnost i štampaju jednostrano i dvostrano. Takođe, printeri obezbeđuju sigurnosne i dodatne karakteristike za štampanje i kodiranje. Na primer, omogućuju unos vodenog žiga kojim se povećava sigurnost kartice.

Možete intuitivno kreirati izgled kartice primenom osnovne verzije DascomCardEditor softvera koji se standardno isporučuje.

Brošura .pdf bros

Dascom DC-3300

Dascom DC-3300 koristi tehniku direktnog termalnog štampanja uz rezoluciju od 300 x 1.200 dpi. Brzina jednostrane kolor štampe je 220 kartica/sat, monohromatske 1.000 kartica/sat, a dvostrane 165 kartica/sat. Koristi USB i Eternet (10/100) priključke. Životni vek glave štampača je 60.000 slika.

Ovaj način štampanja omogućuje jasnoću visoke rezolucije i veoma je podesan za primene u kojima je kvalitet fotografija ili portreta važan. Na primer: ID kartice zapošljenika, studentske kartice, kartice pacijenata, bankarske, članske, zdravstvene, stanarske, građanske, socijalne i sl. kartice.

Specifikacija .pdf

card

Dascom DC-7600

Dascom DC-7600 koristi tehniku retransfernog štampanja uz rezoluciju od 600 x 600 dpi. Brzina jednostrane kolor štampe je 144 kartice/sat, monohromatske 1.000 kartica/sat, a dvostrane 65 kartica/sat. Koristi USB i Eternet (10/100) priključke. Životni vek glave štampača je 100.000 kartica.

Ovaj način štampanja omogućuje štampanje od ivice do ivice, masovno i pouzdano štampanje, te ja kao takav pogodan za široki spektar vrsta kartica. Na primer: putne ID kartice, ID kartice, studentske kartice, kartice za dozvolu ulaska, vozačke dozvole, finansijske kartice, članske, stanarske i sl. kartice visokog kvaliteta kartičnih aplikacija.

Specifikacija .pdf

card7600

| Copyright SBM d.o.o. 2002 -2020 | e-mail: sbm@sbm.rs |