onam

 

ilus3

Aktivnosti

  • Isporuka PC konfiguracija i brand opreme, PC komponenata, periferala i mrežne opreme
  • Instaliranje i održavanje opreme, softvera i mreža
  • Isporuka pribora i potrošnog materijala - toneri i riboni
  • Licenciranje i lokalizacija softvera
  • Ponuda softvera i rešenja i upravljanje softverskim partnerstvom
  • Zastupanje inostranih firmi i distribucija inostranih roba i softvera
  • Spoljno trgovinske aktivnosti
  • Menadžment. konsalting i obuke